Địa chỉ: 34 - 36 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q.1, TP.HCM